Lite svammel av Ingemar Nordin

När jag nu med visst flit tagit mig igenom boken ”Etik, teknik och samhälle” av Ingemar Nordin, skall jag erbjuda några särskilt uppseendeväckande citat ur den. Först vill jag medge att Nordin säger en del vettiga saker i sin bok. Det skall man inte sticka under stolen med. Men ju närmare han kommer en kärnpunkt, ju mindre vettigt blir det. Till slut börjar man (eller åtminstone jag) undra om de vettiga idéerna har råkat komma med av ren slump. Allt som herr Nordin säger byggs på sand, för han har grundligt missförstått (alternativt medvetet förbisett) den liberala rättighetsteorin. Ifall Nordin skulle utgöra ”nyliberalismens” måttstock, då vore jag helt enkelt ingen sådan liberal. Lyckligtvis är det Nordin det är fel på, och inte liberalismen. De främsta klavertrampen finner vi i början av boken, när det diskuteras om rättigheter, så därför hämtas de flesta av citaten därifrån. Vad som är absurt med dem borde väl vara uppenbart, så jag tror inte att jag behöver medräkna några förklaringar. Alla kursiveringar är mina egna.

Fotnot på sida 24:
Rättigheterna är neutrala med avseende på egoism och altruism. Det är därför lika fel att betrakta denna filosofi som egoistisk därför att den tillåter en egoistisk individmoral, som det vore att betrakta den som altruistisk därför att den tillåter en altruistisk moral. Rättighetsetiken är en förutsättning för moralisk, religiös och ideologisk frihet. Den är kort sagt liberal.

På sida 38:
Det finns kanske ingen anledning att särskilt glorifiera kapitalistens roll här [när han skapar arbeten], ty även han torde tjäna på avtalet [med den anställde].

Fotnot på sida 39-40:
Familjen, liksom företaget, är för övrigt ett stycke planekonomi. Mottot “från var och en efter förmåga, till var och en efter behov” är givetvis tillämpligt inom familjen. Det kapitalistiska systemet inkluderar naturligt denna frivilliga kommunism, men står i skarp kontrast till, och är oförenlig med, all tvångsmässig fördelning av resurserna.

På sida 50:
En tekniks användbarhet hänger på om användarna subjektivt uppfattar den som användbar eller ej. Användarens uppfattning beror i sin tur bl a på hans moralsyn. Användbarheten av, säg, aborttekniken beror då exempelvis på huruvida den potentielle användaren råkar vara katolik eller ej. En troende katolik skulle följaktligen finna just denna teknik oanvändbar, medan kanske en ickekatolik bedömer den som mycket värdefull. På samma sätt skulle motståndare till underhållningsvåldet kanske döma ut användbarheten av videoapparater av etiska skäl, medan andra finner denna teknik fullt acceptabel. […] Vår fråga är emellertid nu inte huruvida teknologin är rationell, utan huruvida den kan sägas vara moraliskt god.

På sida 268:
Vi kan således inte här avgöra frågan huruvida staten i sig är en orätt teknik eller ej. Men som kanske framgått av min något kritiska inställning här och där i denna bok så tror jag att det finns all anledning att inta en skeptisk – för att inte säga teknikfientlig – hållning till just staten och de politiska medel som baseras på dess makt.

Rättigheter som moraliskt neutrala? Ingen anledning att glorifiera förtjänsten? Familjer och företag som kommunistiska? Den teknologiska användbarheten som subjektivistisk, och en motsättning mellan det rationella och det moraliskt goda? Skeptisk och rentav teknikfientlig inställning till staten som sådan? Som sagt: ifall Nordin skulle utgöra liberalismens måttstock, då vore jag sannerligen inte liberal. Emedan det inte blir någon fullödig recension av boken, tyckte jag att det kunde vara värt att ostensivt peka ut somliga fullständigt konstifika stycken ut den. Om Nordin skulle vara intresserad av att identifiera och företräda ett konsekvent försvar för samhällelig frihet, då är det ett intresse han döljer väldigt väl.

4 kommentarer till “Lite svammel av Ingemar Nordin”

 1. Henrik Sundholm

  Någon kommenterade:

  “Läste inte inlägget.

  Men jag kan berätta att Ingemar Nordin förmodligen är den minst omtyckta människan på universitetet. Varför? Han går bara runt och är så jävla dryg hela tiden. Full av sig själv och allmänt elak. Kanske också för att får betalt för att sprida dynga kring sig.”

 2. Per-Olof Samuelsson

  Jag kan meddela att en gammal replik som jag skrev till Nordin 1986 nu ligger ute på min hemsida. (Som vanligt ett tack till min flitige privatsekreterare.)

 3. Henrik Sundholm

  Lägger in en direktlänk, så slipper man virra omkring i blindo.
  http://www.nattvakt.com/online/finrum/49nordin.htm

 4. Lindenfors blogg » Nytt politiskt klimatinlägg i SvD

  […] för nyliberalism och har skrivit ett antal politisk-filosofiska böcker utgvina på Timbro.” Här finns ett omdöme med lite klipp ur en av hans […]

Lämna en kommentar